Kontakt

Názov firmy a fakturačné údaje:

Stavebné služby TATRY, s.r.o.
Hlavná 96/27
058 01 Gánovce – Filice
Slovenská republika

IČO: 45254842
DIČ: 2022912639

IČ DPH: SK2022912639
OR OS Prešov odd Sro vl.č. 13992/P
Bankové spojenie:
Poštová banka č.ú: 20311447/6500

Telefón: +421 (0) 907 300 025
E-mail: sluzbytatry@gmail.com
Web: http://stavebnesluzby.eu